Asunto Oy Viklanpolku 3 Tampere

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi taloyhtiössä on noudatettava yleisen järjestyslain lisäksi taloyhtiön järjestysmääräyksiä.


Tustustu tarkemmin järjestysmääräyksiin.

1) Kulkuavaimet on vuokrasuhteen päättyessä vuokratun tilan omistajalle. Poismuutosta ja kadonneesta kulkuavaimesta on välittömästi tehtävä ilmoitus vuokranantajalle. Kadotetun avaimen tilalle annetusta uudesta kulkuavaimesta peritään maksu.

2) Yleisen siisteyden ylläpito on kaikkien asukkaiden velvollisuus. Asukkaat vastaavat vieraidensa roskaamisesta. Tahallisesta roskaamisesta voi seurata korvauksen maksaminen siivoojalle.

3) Tupakointi on kielletty yhtiön tiloissa ja pihamaalla. Taloyhtiö on savuton.

4) Polkupyörät on säilytettävä etupihan pyörätelineessä tai oman vuokra-asunnon takaterassilla.

5) Porras ja muiden käytävien siisteyden kannalta on välttämätöntä: – ettei käytäviä vahingoiteta ja roskata – että ulkoa tullessa jalkineet pyyhitään – että jokainen on vastuussa oman asunnon porraskäytävien siisteydestä – ettei käytäviä ja porrasparvekkeita käytetä säilytys- tai kuivaustiloina

6) Tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla parvekkeella tai alueella. Tomutusajat ovat arkisin klo 8.00 – 20.00 sekä lauantaisin ja juhla-aattoina klo 9.00 – 18.00. Vaatteita ja muita tekstiilejä voi tuulettaa tai kuivata omalla parvekkeella niin, etteivät ne tule kaiteen yli.

7) Pysäköinti on sallittu vain käytössä oleville moottoriajoneuvoille niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Pysäköinti taloyhtiön autokatoksessa edellyttää erillisen autopaikan vuokraamista. Ilman kuukausittaisen vuokran maksamista ei saa pysäköidä taloyhtiön alueelle. Pysäköinti portaiden ja sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä on ilman pakottavaa syytä kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä esim. tavaroiden lastaamista tai purkamista varten. Tällöinkin ajoneuvo on viipymättä siirrettävä pois. Tarpeeton ajo pihakäytävillä sekä joutokäynti on kielletty. Autojen pesu tontilla ei ole sallittua. Sähkölämmitystolppiin ei saa jättää roikkumaan lämmitysjohtoja ja sähkölämmitysjohtojen rasioiden kannet on pidettävä lukittuina. Moottoriajoneuvoista mahdollisesti valuvien öljyjen tms. jäljet on ajoneuvon omistaja velvollinen puhdistamaan tai korvaamaan puhdistuksen

8) Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää sellaisia roskia ja jätteitä, jotka voivat aiheuttaa viemäreiden tukkeutumisen.

9) Ulkoalueet, parvekkeet, asukaspihat Ulkoalueet tulee pitää siistinä eikä puita ja istutuksia saa vahingoittaa. Piha- ja lumitöissä asukkaille kuuluu seuraavien alueiden puhtaanapito: sisäänkäyntien edustat ja portaat, asukaspihat ja parvekkeet. Siivouksella tai kukkien kastelulla ei saa aiheuttaa muille haittaa. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle.

10) Yörauhaa häiritsevä toiminta, äänekäs soittaminen, laulaminen, radiolaitteiden tai kodinkoneiden käyttäminen tai muu äänekäs toiminta on kielletty klo 23.00 – 7.00 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella näistä ajoista voidaan tilapäisesti poiketa. Huoneistoissa tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa yleisen järjestyksen vastaista tai sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän tai muun sellaisen haitan johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita. Voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä pitää välttää ja se on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja juhlapäivinä sekä arkisin klo 20.00 – 7.00. Järjestyslain 27.6.2003/612 mukaan kaikenlainen häiritsevä toiminta on kiellettyä riippumatta vuorokauden ajasta.

11) Kotieläinten pitäminen on taloyhtiössä kielletty.

12) Eläinten ruokkiminen on kielletty, eikä taloon tai ulkoalueelle saa asentaa sellaisia lintulautoja, joihin eläimet pääsevät syömään. Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintymisestä on ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle tai terveysviranomaisille.

13) Vesivuodoista ja putki- tai johtovaurioista sekä muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista ja vioista on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *